Liên kết Website
Thống kê
Đang xem : 3

Văn bản Trung ương
Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2009
Quy định về quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu Tài Nguyên và Môi Trường
Các thuộc tính cùa văn bản :
Số hiệu văn bản 30/2009/TT-BTNMT
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực  Quản lý Đất đai
Cơ quan ban hành  Bộ TNMT
Ngày ban hành 31/12/2009
Người ký Nguyễn Văn Đức
File văn bản
Các thông tin khác
Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2008
Quyết định số 335/QĐ-BTNMT ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
Chỉ thị số 03/CT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường ban hành ngày 01 tháng 12 năm 2010
Thông tư số 01/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2011
Thông tư sô 16/2010/TT-BTNMT của Bô Tài Nguyên và Môi Trường ban hành ngày 26 tháng 08 năm 2010
Nghị định số 121/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2010
Nghị định số 120/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2010
Thông tư 20/2010/TT-BTNMT của Bộ TNMT ban hành ngày 22 tháng 10 năm 2010
Nghị định số 93/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 8 năm 2010

Thông báo

Thông Báo :

Thông báo số 606/TB-TNMT của Phóng Tài nguyên và Môi trường Tp Đà Lạt ngày 10 tháng 10 năm 2012


Văn bản số 377/STNMT-QLDD của Sở Tài Nguyên và Môi Trường Lâm Đồng ngày 12 tháng 04 năm 2013


Văn bản số 254/UBND của UBND Thành phố Đà Lạt ban hành ngày 19 tháng 01 năm 2012


Công văn số 109/QLDT của Phòng Quản lý Đô Thị Tp Đà Lạt ban hành ngày 15 tháng 03 năm 2012


Văn bản số 914/UBND của UBND Tp Đà Lạt ngày 12 tháng 03 năm 2012


Tin nổi bật

Trang chủ   ::   Sơ đồ Website   ::   Liên hệ   ::   Đầu trang   ::   Đăng nhập
v  © 2007 www.dalatgis.vn
v Xây dựng và phát triển bởi Phòng TNMT TP Đà Lạt
v ĐC: Số 10 Đường 3 Tháng 4 - P.3 - TP. Đà Lạt   -   ĐT: 063.3.837980   -  Fax: 063. 3.822512