Liên kết Website
Thống kê
Đang xem : 4

Thông tin liên hệ
Phòng Tài Nguyên - Môi Trường TP Đà Lạt
¬ Địa chỉ: Khối Cơ Quan - Số 10 Đường 3 Tháng 4 - P. 3 - TP. Đà Lạt
¬ Điện thoại: 063.3837980 - Fax: 063.3822512
¬ Website: http://www.dalatgis.vn
¬ Email: tnmt.dalat@gmail.com

Thông tin liên hệ:
Các mục có dấu ( * )là các mục phải có.
Họ tên ( * ) :
Email :
Địa chỉ ( * ) :
Điện thoại :
Nội dung ( * ) :
     

Thông báo

Thông Báo :

Thông báo số 606/TB-TNMT của Phóng Tài nguyên và Môi trường Tp Đà Lạt ngày 10 tháng 10 năm 2012


Văn bản số 377/STNMT-QLDD của Sở Tài Nguyên và Môi Trường Lâm Đồng ngày 12 tháng 04 năm 2013


Văn bản số 254/UBND của UBND Thành phố Đà Lạt ban hành ngày 19 tháng 01 năm 2012


Công văn số 109/QLDT của Phòng Quản lý Đô Thị Tp Đà Lạt ban hành ngày 15 tháng 03 năm 2012


Văn bản số 914/UBND của UBND Tp Đà Lạt ngày 12 tháng 03 năm 2012


Tin nổi bật

Trang chủ   ::   Sơ đồ Website   ::   Liên hệ   ::   Đầu trang   ::   Đăng nhập
v  © 2007 www.dalatgis.vn
v Xây dựng và phát triển bởi Phòng TNMT TP Đà Lạt
v ĐC: Số 10 Đường 3 Tháng 4 - P.3 - TP. Đà Lạt   -   ĐT: 063.3.837980   -  Fax: 063. 3.822512